DIAGNOSTIKA POZASTAVENÁ
Vážení rodičia a priatelia,
z dôvodu epidemiologickej situácie, v súvislosti s COVID-19, je diagnostika v našom centre od 25.11.2021 pozastavená
Čakacie doby na diagnostiku sú, vzhľadom na situáciu, predĺžené.
Ďakujeme vám za pochopenie.
Bližšie informácie o prihlásení...
Séria troch online seminárov o PAS
V spolupráci s magistrom hlavného mesta Bratislava sme pre Vás pripravili sériu online seminárov o diagnostike,
liečbe a výskume v oblasti porúch autistického spektra. Bližšie informácie o seminároch. Prihlásenie.
Máte obavy, že vaše dieťa trpí príznakmi autizmu?
Od 1. februára 2019 máte nárok na bezplatný skríning u vášho pediatra.
M-CHAT si môžete vyplniť online aj v našom centre.
Nečakajte!
Krištálové krídlo - Mimoriadna cena
ACVA tím s hrdosťou gratuluje pani profesorke MUDr. Daniele Ostatníkovej, PhD., ktorá si prevzala
Mimoriadne ocenenie, Krištáľové krídlo za rok 2020, za svoju celoživotnú prácu,
v ktorej sa venuje výskumu mozgu a jeho funkciám a v posledných desaťročiach najmä téme autizmu.
Viac...
 • DOTAZNÍK EDO

 • SKRÍNING M-CHAT

 • PRIHLÁSENIE NA VYŠETRENIE

 • ŠKOLENIE ADOS-2

Vitajte na stránkach ACVA

Naša vízia

Akademické centrum výskumu autizmu vzniklo v roku 2013 z iniciatívy prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD. Centrum je súčasťou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a je unikátnym vedecko-výskumným univerzitným centrom zaoberajúcim sa poruchami autistického spektra na Slovensku. Základnou misiou je integrovať výskumné aktivity zamerané na autizmus, zavádzať štandardné diagnostické postupy a terapeutické protokoly podľa medicíny založenej na dôkazoch v spolupráci s rodičmi detí s autizmom a relevantnými inštitúciami na Slovensku. V rámci našich výskumných projektov sme na Slovensku zaviedli do praxe štandardné diagnostické nástroje a protokoly a ponúkame bezplatnú diagnostiku deťom z celého Slovenska, ktorých rodičia súhlasia s účasťou svojich detí vo výskumných projektoch. Spoločne hľadáme príčiny tejto poruchy a možnosti jej terapeutického ovplyvnenia. Sme školiacim pracoviskom pre študentov aj odborníkov, ktorí sa rozhodli využiť svoju odbornosť na pomoc deťom s poruchami autistického spektra a ich inklúzii do spoločnosti.

Činnosť centra je orientovaná na:

  • DIAGNOSTIKA

   DIAGNOSTIKA

   evaluácia a diagnostika,
   medicínsky manažment :
   – lekár – špecialista,
   – klinický psychológ,
   – špeciálny pedagóg,
   – farmakológ/farmaceut


  • VZDELÁVANIE

   VZDELÁVANIE

   odborné prednášky pre všetky partnerské inštitúcie, edukácia študentov druhého aj tretieho stupňa vzdelávania, konzultácie a tréningy pre rodičov, behaviorálna intervencia, rečové/jazykové poradenstvo, kontakt na komunity (lekár – špecialista, psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd, sociálny pracovník)

  • VÝSKUM

   VÝSKUM

   interprofesionálny výskum etiopatogenetických mechanizmov vzniku autizmu v rámci domácich aj zahraničných grantových projektov s prepojením na klinickú prax a farmakologickú intervenciu (neurológ, psychiater, fyziológ a patologický fyziológ, histológ, molekulový biológ, genetik, imunológ, gastroenterológ, psychológ, farmakológ/farmaceut).

Aktuality

Psychologické a biologické koreláty adaptívneho správania u detí s poruchami autistického spektra v multidisciplinárnom náhľade (APVV 20-0139)

Psychologické a biologické koreláty adaptívneho správania u detí s poruchami autistického spektra v multidisciplinárnom náhľade (APVV 20-0139) Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. Poruchy autistického spektra (PAS) sú neurovývinové ochorenia, definované celoživotným narušením sociálnej interakcie, komunikácie a stereotypným správaním a záujmami. Vzhľadom na závažnosť prejavov, stúpajúci výskyt a absenciu kauzálnej terapie sa považujú za

Pohlavne špecifický geneticko-endokrinný pohľad na poruchy autistického spektra

Sex specific genetic-endocrine insights into autism spectrum disorder začiatok riešenia projektu: 01.07. 2021 koniec riešenia projektu: 31.12. 2024 ANOTÁCIA: Poruchy autistického spektra (PAS) sú celoživotné neurovývinové poruchy charakterizované sociálnymi a komunikačnými deficitmi, ako aj stereotypnými a obmedzenými vzorcami správania. Toto ochorenie je signifikantne častejšie diagnostikované u mužov ako u žien, súčasné odhady v rámci celého

Hľadáme deti do výskumu – pomôžte nám lepšie porozumieť poruchám autistického spektra

Akademické centrum výskumu autizmu, v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, hľadá do výskumu deti s diagnostikovanou poruchou autistického spektra, verbálne (hovoriace v celých vetách, vo veku 6-11 rokov. V rámci účasti na projekte absolvuje dieťa: komplexnú diagnostiku príznakov PAS, zmeranie intelektu a exekutívnych funkcií, testovanie teórie mysle, adaptívneho správania

Projekty a Granty

Pohlavne-špecifický mikrobióm a génové interakcie v patogenéze behaviorálnych a gastrointestinálnych symptómov v animálnom modeli porúch autistického spektra

Pohlavne-špecifický mikrobióm a génové interakcie v patogenéze behaviorálnych a gastrointestinálnych symptómov v animálnom modeli porúch autistického spektra (APVV-20-0114) Zodpovedný riešiteľ: Doc. MUDr. Aleksandra Tomova, PhD. Anotácia Poruchy autistického spektra (PAS) sú komplexom neurovývojových porúch so zvyšujúcou sa incidenciou. Genetické pozadie PAS vysvetľuje jeho vývoj len čiastočne, čo naznačuje zapojenie environmentálnych faktorov, akým je črevná mikrobiota.

Psychologické a biologické koreláty adaptívneho správania u detí s poruchami autistického spektra v multidisciplinárnom náhľade (APVV 20-0139)

Psychologické a biologické koreláty adaptívneho správania u detí s poruchami autistického spektra v multidisciplinárnom náhľade (APVV 20-0139) Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. Poruchy autistického spektra (PAS) sú neurovývinové ochorenia, definované celoživotným narušením sociálnej interakcie, komunikácie a stereotypným správaním a záujmami. Vzhľadom na závažnosť prejavov, stúpajúci výskyt a absenciu kauzálnej terapie sa považujú za

Pohlavne špecifický geneticko-endokrinný pohľad na poruchy autistického spektra

Sex specific genetic-endocrine insights into autism spectrum disorder začiatok riešenia projektu: 01.07. 2021 koniec riešenia projektu: 31.12. 2024 ANOTÁCIA: Poruchy autistického spektra (PAS) sú celoživotné neurovývinové poruchy charakterizované sociálnymi a komunikačnými deficitmi, ako aj stereotypnými a obmedzenými vzorcami správania. Toto ochorenie je signifikantne častejšie diagnostikované u mužov ako u žien, súčasné odhady v rámci celého

Najnovšie publikácie

Do „autistic traits“ determine our career choice?

AUTORI: Kyselicová, K., Čelárová, D., Celušáková, H., Janšáková, K., Greguš, M., Neščáková, E., Ostatníková, D. Česká antropologie, 2020, 70(1-2):4-10 http://anthropology.cz/wp-content/uploads/2021/02/CeskaAnthropo_2020_1-2-clanek1.pdf

Specificity of gut microbiota in children with autism spectrum disorder in Slovakia and its correlation with astrocytes activity marker and specific behavioural patterns

AUTORI: Sashova Tomova, A., Soltys, K., Repiska, G., Palkova, L., Celarova, D., Minarik, G., Turna, J., Prochotska, K., Babinska, K., Ostatnikova, D Physiology & Behavior,. 214: p. 1-6. 2020 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031938419308662

Gastrointestinal symptoms and feeding problems and their associations with dietary interventions, food supplement use and behavioral characteristics in a sample of children and adolescents with autism spectrum disorders.

AUTORI: Babinska, K., Celusakova, H., Belica, I., Szapuova, Z., Waczulikova, I., Nemcsicsova, D., Tomova, A., Ostatnikova, D. International Journal of Environmental Research and Public Health, , 2020, 17(17), 6372 https://www.mdpi.com/1660-4601/17/17/6372/htm

Náš tím

SPOLUPRACUJEME

This site is registered on wpml.org as a development site.