Podobne ako v iných krajinách, aj pre nás, v Akademickom centre výskumu autizmu sú dôležité informácie o tom ako rodiny s deťmi (aj s poruchou autistického spektra) zvládali životné situácie počas prvej a druhej vlny karanténnych opatrení, z dôvodu pandémie COVID-19. Vyplnenie dotazníka si bude vyžadovať istý čas, cca 15-20 minút.

Ďakujeme za Váš čas a ústretovosť!

LINK NA DOTAZNÍK: https://docs.google.com/forms/d/1JPwN2EX4XcesZ10duQF2kNnM_0_EaO3VpggtN9ZMU84/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR11hhpRwM2dweWNt5jacEiWZhIEuIPEUgJupMxga_GnwX_cnCNFy57jsjc