V Akademickom centre výskumu autizmu sa zameriavame na interprofesionálny výskum etiopatogenetických mechanizmov vzniku autizmu v rámci domácich aj zahraničných grantových projektov. Náš interdisciplinárny tím je tvorený odborníkmi z viacerých oblastí a to, neurológie, psychológie, molekulárnej biológie, genetiky, výživy či farmácie.

Základnou misiou Akademického centra výskumu autizmu je integrovať výskumné aktivity zamerané na autizmus, zavádzať štandardné diagnostické postupy a terapeutické protokoly podľa medicíny založenej na dôkazoch v spolupráci s rodičmi detí s autizmom a relevantnými inštitúciami na Slovensku. V rámci našich výskumných projektov sme na Slovensku zaviedli do praxe štandardné diagnostické nástroje a protokoly. Zapojením sa do výskumu rodičom detí s podozrením na poruchu autistického spektra ponúkame bezplatnú diagnostiku. Spoločne hľadáme príčiny tejto poruchy a možnosti jej terapeutického ovplyvnenia.

 

Viac informácii o našich: