DEŇ PRED TERMÍNOM DIAGNOSTIKY SI ZAZNAMENAJTE

 

 • kedy išlo Vaše dieťa spaťkedy sa prebudilo ráno v deň odberu moču
 • spáva Vaše dieťa pri osvetlení (ak áno, uveďte prosím intenzitu svetla a či svieti počas celej noci alebo len určitý čas)
 • spalo Vaše dieťa noc pred odberom moču pri osvetlení, prípadne nebolo v priebehu noci v jeho prítomnosti zažaté svetlo (čo i len na krátku chvíľu)

 

V DEŇ DIAGNOSTIKY JE POTREBNÉ PRINIESŤ

 

1) Vzorku stolice

Podrobné informácie o technike odberu stolice a moču nájdete v dokumente

 

Poznámka: ak dieťa užívalo antibiotiká, môže sa odber stolice uskutočniť najskôr 3 týždne po doužívaní antibiotík, upozorníte na túto skutočnosť našu administrátorku pri objednávaní na termín

 

2) Vzorku prvého ranného moču

(iba u detí, ktoré sú naučené chodiť na toaletu/nočník), postup na odber moču nájdete

 

 

3) Správy z predchádzajúcich vyšetrení dieťaťa a videá atypického správania

 

 • psychologické, psychiatrické a neurologické správy – ak dieťa už absolvovalo niektoré z uvedených vyšetrení.
 • videá pokiaľ máte k dispozícii krátke videá z domáceho prostredia, ktoré zachytávajú správanie, hru vášho dieťaťa môžu byť pre nás nápomocné pri diagnostike dieťaťa.

 

4) Nápoj, drobnú odmenu, papuče

 

 • 2 druhy malej pochúťky, ktoré má Vaše dieťa v obľube, slúžia ako odmena pri vyšetrení (napr. cukríky, keksíky, chipsy, jeho „koláč“, čokoľvek, čo je pre Vaše dieťa pochúťkovo atraktívne). Je vhodné doniesť dva druhy pochutín, ale v malých množstvách/kúskoch (pozn. platí pre deti do 10 rokov)
 • nápoj – ak by bolo počas vyšetrenia smädné, v jeho obľúbenej nádobe na pitie
 • papuče – vyšetrenie prebieha v miestnosti, kde si niektoré deti radi sadnú aj na dlážku. K dispozícii sú návleky, ale niektorým deťom môžu prekážať.

 

AKO PREBIEHA VYŠETRENIE

Kompletné vyšetrenie trvá približne 3-4 hodiny (na žiadosť rodičov je možné vyšetrenie rozdeliť na dve časti a absolvovať ich v rozličné dni). Diagnostika zahŕňa:

 

Vyšetrenie ADOS

– administruje jeden diagnostik, ide o psychologické vyšetrenie dieťaťa formou hry, pozorovania a/lebo rozhovoru. Táto časť vyšetrenia je zaznamenávaná na videokameru z dôvodu zvýšenia objektivity vyšetrenia. Dĺžka trvania vyšetrenia je nasledovná:

 

 • neverbálne deti: 30 – 40 minút (v sprievode rodiča)
 • verbálne deti na a deti na prvom stupni základnej školy: 1 až 1,5 hod
 • staršie deti – adolescenti: 1,5 – 2 hod

 

Vyšetrenie ADI-R

pozostáva zo štruktúrovaného rozhovoru s rodičom/rodičmi dieťaťa a administruje ho druhý diagnostik. V tomto rozhovore podrobne zisťujeme vývinovú históriu dieťaťa, jeho hru, komunikáciu, vzťahy s členmi rodiny, rovesníkmi a iné pre PAS významné prejavy v správaní. Počas tejto časti vyšetrenia Vám naši odborníci kvalifikovane poradia, na ktoré oblasti vývinu sa treba zamerať, aby bola dieťaťu poskytnutá odborná starostlivosť (podľa charakteru postihnutia u dieťaťa – logopéd, neurológ, psychiater, špeciálny pedagóg).

Neodporúčame prítomnosť dieťaťa počas tejto časti diagnostiky, z dôvodu nerušenej koncentrácie rodičov na rozhovor, pri starších deťoch, nie je vhodná prítomnosť, vzhľadom na skutočnosť, že rodičia pred nimi opisujú ich vývin, správanie. V tejto súvislosti žiadame rodičov aby si zabezpečili ďalšiu, tretiu osobou, ktorá sa o dieťa postará, resp. ho odvezie domov.

UPOZORNENIE: vzhľadom na prebiehajúce epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 je možné túto časť diagnostiky absolvovať formou online rozhovoru, kedy si diagnostik s rodičmi dohodne dátum a čas, ktorý je pre obe strany vyhovujúci.

 

Ostatné vyšetrenia

 

 • odtlačky rúk a prstov – ruka dieťatka sa valčekom označí tlačiarenskou farbou a obe ruky a jednotlivé prsty sa odtlačia na papier. Procedúra je bezbolestná, deti sa z odtlačkov väčšinou tešia. Samozrejme sú k dispozícii vlhčené utierky / umývadlo a mydlo na umytie rúk. Video, ktoré znázorňuje túto časť diagnostiky nájdete tu
 • odber krvi – krvná vzorka slúži len na výskumné účely, sledujú sa hladiny pohlavných hormónov, robí sa špeciálne genetické vyšetrenie, nie je potrebné aby dieťa prišlo na vyšetrenie nalačno. Odporúčame pozrieť si spolu s deťmi  názorné video, ako prebieha odber krvi, ktoré im umožní lepšie sa pripraviť na túto časť diagnostiky názorné video odber krvi (zdroj NÚDCH, YouTube)
 • bukálny ster –získava sa výterom vnútornej strany úst sterilnou paličkou ukončenou bavlneným tampónom. Na tampóniku sa zachytávajú ľudské bunky/bunky z povrchu úst ako aj mikrobiálne zložky. Odber je bezbolestný a slúži na získanie genetickej informácie, teda DNA.
 • po skončení vyšetrení v našom centre sa odoberie ešte jedna vzorka moču v priestoroch Lekárskej fakulty (len deti, ktoré zvládajú toaletu)

 

VÝSTUP Z DIAGNOSTIKY

Po absolvovaní oboch častí diagnostiky vyhodnocujú jej výsledky nezávisle na sebe dvaja diagnostici. Ak sa obaja zhodnú, že dieťa spĺňa, resp. nespĺňa kritériá pre poruchu autistického spektra, bude Vám vyhotovená do 3 týždňov podrobná správa z vyšetrenia.

Ak sa diagnostici nezhodnú, dieťa bude pozvané na opätovnú rediagnostiku do nášho centra, je potrebné dodržať minimálne 6 mesačný odstup od prvého vyšetrenia.

Správu je možné prevziať osobne a konzultovať výsledky diagnostiky, resp. zašleme Vám ju poštou a umožníme telefonicky konzultovať výsledky z diagnostiky.

UPOZORNENIE: Absolvovaním diagnostiky v Akademickom centre výskumu autizmu, nedostane Vaše dieťa definitívnu diagnózu, vzhľadom na skutočnosť, že poruchy autistického spektra spadajú pod psychiatrické diagnózy, definitívnu diagnózu môže potvrdiť resp. vylúčiť klinický psychológ alebo detský psychiater.

 

 

V prípade záujmu o vyšetrenie kontaktujte: vyskum.autizmus@gmail.com