Akademické centrum výskumu autizmu je zamerané na výskum autizmu. V našich výskumných projektoch dávame priestor mladým ľuďom pracovať v tvorivom kolektíve vedeckých pracovníkov a získať vedomosti a skúsenosti pri riešení vedecko-výskumných PROJEKTOV. Súčasne poskytujeme možnosť vzdelávania a praxe v administrovaní štandardných diagnostických postupov pri poruchách autistického spektra (ADOS 2 a ADI-R) ale aj v iných diagnostických škálach. Naši doktorandi majú možnosť absolvovať vedeckú stáž v zahraničí, získať vedecké granty (granty mladých) na Univerzite Komenského a tiež získať finančnú odmenu za publikačnú činnosť už počas štúdia.

V rámci programu doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK ponúkame v ACVA absolventom druhého stupňa vysokoškolského štúdia riešenie výskumných tém v rámci dvoch programov :

  1. Lekárske neurovedy (interdiscilinárny program zameraný na mozgové funkcie pre absolventov lekárskych aj nelekárskych študijných programov, napríklad psychológov)
  2. Normálna a patologická fyziológia (určený predovšetkým pre absolventov všeobecného lekárstva)

Zverejnené témy pre Akademický rok 2021/2022 nájdete v časti AKTUALNE TEMY

Komplexné informácie o doktorandskom štúdiu môžete získať aj prostredníctvom YouTube kanála Univerzity Komenského https://www.youtube.com/watch?v=ri0NgAAQvm0 „Všetko, čo ste netušili o doktorandskom štúdiu na Lekárskej fakulte UK.“