Školenie ADOS-2

 

Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2)

ADOS-2 je pozorovacia škála využívaná pri diagnostike autizmu pri ktorej sa využíva špeciálna testovací materiál (testovacia sada) pre stimuláciu určitého správania, komunikácie a sociálnych interakcií v rámci piatich nezávislých modulov (podľa veku, jazykovej a rečovej úrovne). Podľa daných algoritmov je v rámci každého z modulov štandardizovaným spôsobom vyhodnocovaná intenzita autistických symptómov daného jedinca.

Popis školenia:

 • ADOS-2 klinické školenie ponúka odborníkom možnosť zoznámiť sa s diagnostickou metódou ADOS-2 používanou v diagnostickom procese porúch autistického spektra u detí aj dospelých
 • Účastníci školenia budú mať podrobne vysvetlenú administráciu jednotlivých úloh a kódovanie všetkých aspektov správania u detí a dospelých

 

Obsah školenia:

 • oboznámenie sa s materiálmi ADOS-2
 • podrobný popis administrácie aktivít v 5 moduloch pre všetky vekové kategórie (od 12. mesiaca života až po dospelosť)
 • prezentácia videí a rozbor ADOS-2 vyšetrenia dieťaťa/dospelého 
 • podrobný popis a nácvik kódovania správania dieťaťa/dospelého vo všetkých 5. moduloch
 • bohatá aktívna diskusia všetkých účastníkov kurzu o aspektoch správania dieťaťa/dospelého s poruchou autistického spektra
 • špecifiká prezentácie autizmu u dievčat a žien v porovnaní s mužmi
 • možnosť samostatného kódovania videí po skončení kurzu a spätnej väzby
 • v cene školenia sú kompletné materiály potrebné na absolvovanie samotného školenia

Pre koho je kurz určený:

 • pre všetkých odborníkov zaujímajúcich sa o poruchy autistického spektra z ktorejkoľvek oblasti (psychiatri, psychológovia, logopédi, špeciálni pedagógovia, liečební pedagógovia, psychoterapeuti, ABA terapeuti)

Náročnosť kurzu:

 • intenzívnych 24 hodín prednášok a diskusií
 • nácvik individuálneho kódovania pomocou post-course posudzovania videí a následnej individuálnej spätnej väzby každému účastníkovi osobitne

Termín kurzu: bude upresnený lektorom školenia

Miesto konania kurzu: Gymnázium J. Matušku v Galante, v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie online formou, prostredníctvom platformy ZOOM

Cena kurzu: od 1.9.2021 je cena upravená na 400€/osoba , v cene nie je zahrnuté stravovanie a ubytovanie

Máte záujem o školenie?

Ak máte otázku ohľadom školenia, kontaktujte nás mailom: acva@acva.sk

Záväzná prihláška na školenie ADOS-2