Činnosť Akademického centra výskumu autizmu máte možnosť podporiť nasledovným spôsobom:

  • 2% z Vašich daní, ktoré venujete OZ Akadmemické centrum pre výskum autizmu
  • Priamou finančnou podporou na náš účet vedený v Československej obchodnej banka, a.s.

4021078227/7500

IBAN SK58 7500 0000 0040 2107 8227

  • Prostredníctvom darcovského portálu

Môj dar:Ďakujeme.sk

Vaša finančná podpora nám umožní organizovať odborné a vzdelávacie aktivity pre rodičov detí s PAS. Zabezpečiť technické vybavenie potrebné pre diagnostiku detí.

ZA VAŠU PODPORU ĎAKUJEME