• 6. MARCA 2023
  COVID-19 V TEHOTENSTVE – RIZIKOVÝ FAKTOR VZNIKU PORÚCH AUTISTICKÉHO A SCHIZOFRENICKÉHO SPEKTRA U POTOMKOV?

  COVID-19 V TEHOTENSTVE – RIZIKOVÝ FAKTOR VZNIKU PORÚCH AUTISTICKÉHO A SCHIZOFRENICKÉHO SPEKTRA U POTOMKOV?

  AUTORI: Belica, I., Szadvári, I., Babinská, K. ABSTRAKT: Porucha autistického spektra (PAS) a schizofrénia majú genetický základ, ale významnú úlohu v etiopatogenéze zohrávajú aj faktory prostredia. Jedným z nich môže byť infekčné ochorenie, ktoré matka prekoná počas tehotenstva. Vyplýva to predovšetkým z epidemiologických štúdií, podľa ktorých prenatálna infekcia za určitých okolností zvyšuje riziko vzniku PAS a schizofrénie u potomkov. Animálne experimenty

  • 12. OKTóBRA 2022
  Gut Microbiota Profiles in Children and Adolescents with Psychiatric Disorders

  Gut Microbiota Profiles in Children and Adolescents with Psychiatric Disorders

  AUTORI: Soltysova, M., Tomova, A., Ostatnikova, D. ABSTRAKT: The aim of our work is to summarize the current state of knowledge on gut microbiota differences in children and adolescents with psychiatric disorders. To find the relevant articles, the PubMed, Web of Science, and Google Scholar databases were searched. Articles in English presenting original data and