• 29. SEPTEMBRA 2023
  Fingerprint patterns in relation to an altered neurodevelopment in patients with autism spectrum disorder

  Fingerprint patterns in relation to an altered neurodevelopment in patients with autism spectrum disorder

  AUTORI: Kyselicová, K., Dukonyová, D., Belica, I., Ballová Sónak D., Jankovičová, V., Ostatníková, D. ABSTRAKT: Dermatoglyphic patterns are permanently established and matured before the 24th week of gestation. Their frequencies and localization might be a good indicator of developmental instability in individuals with an altered neurodevelopment and show potential as biomarkers of autism spectrum disorder

  • 18. AUGUSTA 2023
  Plasma cytokine concentrations of children with autism spectrum disorder and neurotypical siblings

  Plasma cytokine concentrations of children with autism spectrum disorder and neurotypical siblings

  AUTORI: Belica, I, Janšáková, K., Celušáková, H., Kopčíková, M., Polónyiová, K., Rašková, B., Vidošovičová, M., Ostatníková, D., Babinská, K. ABSTRAKT: Several studies of autism spectrum disorder (ASD) have shown cytokine dysregulation in children with ASD, leading to a consideration of the immune theory of the ASD etiopathogenesis and a debate about cytokines as potential biomarkers

  • 6. MARCA 2023
  COVID-19 V TEHOTENSTVE – RIZIKOVÝ FAKTOR VZNIKU PORÚCH AUTISTICKÉHO A SCHIZOFRENICKÉHO SPEKTRA U POTOMKOV?

  COVID-19 V TEHOTENSTVE – RIZIKOVÝ FAKTOR VZNIKU PORÚCH AUTISTICKÉHO A SCHIZOFRENICKÉHO SPEKTRA U POTOMKOV?

  AUTORI: Belica, I., Szadvári, I., Babinská, K. ABSTRAKT: Porucha autistického spektra (PAS) a schizofrénia majú genetický základ, ale významnú úlohu v etiopatogenéze zohrávajú aj faktory prostredia. Jedným z nich môže byť infekčné ochorenie, ktoré matka prekoná počas tehotenstva. Vyplýva to predovšetkým z epidemiologických štúdií, podľa ktorých prenatálna infekcia za určitých okolností zvyšuje riziko vzniku PAS a schizofrénie u potomkov. Animálne experimenty

  • 12. OKTóBRA 2022
  Gut Microbiota Profiles in Children and Adolescents with Psychiatric Disorders

  Gut Microbiota Profiles in Children and Adolescents with Psychiatric Disorders

  AUTORI: Soltysova, M., Tomova, A., Ostatnikova, D. ABSTRAKT: The aim of our work is to summarize the current state of knowledge on gut microbiota differences in children and adolescents with psychiatric disorders. To find the relevant articles, the PubMed, Web of Science, and Google Scholar databases were searched. Articles in English presenting original data and