• 18. AUGUSTA 2023
  Plasma cytokine concentrations of children with autism spectrum disorder and neurotypical siblings

  Plasma cytokine concentrations of children with autism spectrum disorder and neurotypical siblings

  AUTORI: Belica, I, Janšáková, K., Celušáková, H., Kopčíková, M., Polónyiová, K., Rašková, B., Vidošovičová, M., Ostatníková, D., Babinská, K. ABSTRAKT: Several studies of autism spectrum disorder (ASD) have shown cytokine dysregulation in children with ASD, leading to a consideration of the immune theory of the ASD etiopathogenesis and a debate about cytokines as potential biomarkers

  • 6. MARCA 2023
  COVID-19 V TEHOTENSTVE – RIZIKOVÝ FAKTOR VZNIKU PORÚCH AUTISTICKÉHO A SCHIZOFRENICKÉHO SPEKTRA U POTOMKOV?

  COVID-19 V TEHOTENSTVE – RIZIKOVÝ FAKTOR VZNIKU PORÚCH AUTISTICKÉHO A SCHIZOFRENICKÉHO SPEKTRA U POTOMKOV?

  AUTORI: Belica, I., Szadvári, I., Babinská, K. ABSTRAKT: Porucha autistického spektra (PAS) a schizofrénia majú genetický základ, ale významnú úlohu v etiopatogenéze zohrávajú aj faktory prostredia. Jedným z nich môže byť infekčné ochorenie, ktoré matka prekoná počas tehotenstva. Vyplýva to predovšetkým z epidemiologických štúdií, podľa ktorých prenatálna infekcia za určitých okolností zvyšuje riziko vzniku PAS a schizofrénie u potomkov. Animálne experimenty