V rámci skríningu je možné použiť rôzne metódy. Metóda M-CHAT R/F je primárne určená pre vekovú skupinu detí 16 až 30 mesiacov, je však možné ju vykonať vo vyššom veku dieťaťa Dotazník M-CHAT obsahuje 20 otázok, na ktoré rodič odpovedá „áno“ alebo „nie“ . Časová náročnosť pri vyplnenie dotazníka je orientačne 5 minút.

Od 1.februára 2019 máte nárok na bezplatný skríning u vášho pediatra, resp. je možné -dotazník vyplniť elektronicky.

LINK na M-CHAT skríningový DOTAZNÍK