V posledných rokoch sa venuje narastajúca pozornosť veľkému počtu sprievodných porúch a zdravotných problémov, ktoré  sa u osôb s PAS vyskytujú častejšie ako u osôb s typickým vývinom. Nejde o jadrové príznaky PAS, ale o tzv. pridružené poruchy – komorbidity. Zahŕňajú rôzne psychiatrické a neurologické poruchy, problémy súvisiace s trávením alebo výživou,  poruchy imunitného systému a mnohé ďalšie. Komorbiditami trpí viac ako 90% osôb s PAS.