Pre študijný program LEKÁRSKE NEUROVEDY sú v akademickom roku 2022/2023, denná forma štúdia vypísané nasledovné témy:

Forma štúdia

Téma dizertačnej práce

Školiteľ / kontakt

Študent

denná

Dermatoglyfická variabilita vo vzťahu ku genetickému pozadiu u je-dincov s poruchami autistického spektra

Školiteľ: prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

email: daniela.ostatnikova@fmed.uniba.sk

denná

Behaviorálne aspekty porúch autistického spektra a ich biologické koreláty

Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.

email: katarina.babinska@fmed.uniba.sk

denná

Neuroendokrinné koreláty porúch autistického spektra

Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.

email: katarina.babinska@fmed.uniba.sk

denná

Vplyv črevnej mikrobioty získanej od detí s poruchami autistického spektra na správanie v animálnom modeli

Školiteľ: doc. MUDr. Aleksandra Tomova, PhD.

email: aleksandra.tomova@fmed.uniba.sk

denná

Neonatálna modulácia androgénnej a estrogénnej signalizácie ako etiologický faktor porúch autistického spektra

Školiteľ : doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH

email: peter.celec@imbm.sk

denná

Úloha črevného mikrobiómu v etiológii autizmu

Školiteľ : Mgr. Veronika Borbélyová, PhD.

email: veronika.borbelyova@imbm.sk

denná

Vplyv steroidných hormónov na sociálne správanie

Školiteľ : Mgr. Veronika Borbélyová, PhD.

email: veronika.borbelyova@imbm.sk

denná

Interakcia génov a prostredia v etiopatogenéze porúch autistického spektra

Školiteľ : Mgr. Emese Renczés, PhD. email: emese.domonkos@imbm.sk