MUDr. Aneta Kubranská, PhD. 

Certifikovaná školiteľka v ADOS-2 metóde

 

 

Odborná prax školiteľky:

  • certifikát školiteľky získala na Anna Freud National Centre for Children and Families v Londýne v roku 2017
  • pravidelne sa zúčastňuje medzinárodnej kalibrácie ADOS-2 kódovania
  • vedie supervízne stretnutia zamerané na dosiahnutie požadovanej hladiny kódovania v ADOS-2
  • v spolupráci s ACVA každoročne organizuje základné klinické a výskumné školenie pre odbornú verejnosť v ADOS-2 metóde
  • poskytuje odborný dohľad nad administráciou a kódovaním v ADOS-2 metóde v externých odborných inštitúciách zameraných na diagnostiku porúch autistického spektra
  • pracuje ako odborná asistentka na Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a je súčasťou výskumného tímu zaoberajúceho sa etiopatogenézou autizmu

 

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte: acva@acva.sk

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte: acva@acva.sk