ACVA- Akademické centrum výskumu autizmu

ACVA je univerzitné akademické centrum, ktorého prvoradým poslaním je výskumná aktivita a vzdelávanie.

Akademické centrum výskumu autizmu (ACVA) vzniklo 22.10. 2013 na Fyziologickom ústave LF UK.

Cieľom tohto centra je integrovať výskumné aktivity zamerané na poruchy autistického spektra na Slovensku do jednej spolupracujúcej siete pracovísk, ktorá bude zavádzať diagnostické a terapeutické protokoly podľa medicíny založenej na dôkazoch, a koordinovať interakciu s pacientmi, ich rodinami a relevantnými inštitúciami.

Naše najdôležitejšie úlohy:

  1. výskumné projekty
  2. skríning porúch autistického centra
  3. diagnostiku
  4. vzdelávanie