Akademické centrum pre výskum autizmu sa zaoberá mnohými aktivitami zameranými na vzdelávanie odbornej i laickej verejnosti.

V centre nášho záujmu je najmä: