!  !  ! A K T U Á L N A      I   N  F  O  R  M  Á  C  I  A  !  ! !

 

Vážení záujemcovia,

dovoľte nám, informovať Vás, že v najbližšej dobe neplánujeme otvoriť ďalšie kurzy zamerané na vzdelávanie v oblasti využívania diagnostického nástroja ADOS-2.

V týchto dňoch naša certifikovaná školiteľka, pani MUDr. Aneta Kubranská, PhD., pracuje na novom koncepte školenia, akonáhle bude mať všetko technicky pripravené pre otvorenie kurzu, budeme Vás informovať. 

V prípade záujmu o absolvovanie kurzu je možné registrovať  sa a vyjadriť tak svoj predbežný záujem o školenie. Po Vašej registrácii nie je potrebné realizovať žiadnu platbu vopred.

Akonáhle budú známe termíny a podmienky ďalších kurzov, všetkých registrovaných záujemcov budeme o tejto skutočnosti prednostne informovať.

Registrovať sa môžte prostredníctvom online formulára: Prihláška na kurz ADOS-2 

ĎAKUJEME za Vaše porozumenie!

Tím ACVA v spolupráci s MUDr. Anetou Kubranskou, PhD.

(ADOS-2) Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition

ADOS-2 je pozorovacia škála využívaná pri diagnostike autizmu

Lektorka školenia:

MUDr. Aneta Kubranská, PhD.

Certifikovaná školiteľka v ADOS-2 metóde (certifikát získala na Great Ormond Street Hospital for Children)

(doplnený text o odbornej praxi)

Účel školenia:

  • oboznámenie sa s materiálmi ADOS-2
  • podrobný popis administrácie aktivít v 5 moduloch pre všetky vekové kategórie (od 12. mesiaca života)
  • rozbor videí ADOS-2 vyšetrenia vo všetkých 5. moduloch
  • podrobný popis a nácvik kódovania správania dieťaťa/dospelého vo všetkých 5. moduloch
  • bohatá diskusia všetkých účastníkov kurzu o aspektoch správania dieťaťa/dospelého

Pre koho je kurz určený:

  • pre všetkých odborníkov zaujímajúcich sa o poruchy autistického spektra z ktorejkoľvek oblasti (psychiatri, psychológovia, logopédi, špeciálni pedagógovia…)

Náročnosť kurzu:

  • intenzívnych 24 hodín prednášok a diskusií
  • nácvik individuálneho kódovania pomocou post-course posudzovania videí a následnej individuálnej spätnej väzby každému účastníkovi osobitne

Termín kurzu: bude upresnený lektorkou školenia

Miesto konania kurzu: Gymnázium J. Matušku v Galante, v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou prostredníctvom platformy ZOOM.

Cena kurzu: od 1.9.2021 je cena upravená na 360€/osoba , v cene nie je zahrnuté stravovanie a ubytovanie

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte: acva@acva.sk

On-line prihláška je dostupná: Záväzná prihláška na školenie ADOS-2