(ADOS-2) Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition

ADOS-2 je pozorovacia škála využívaná pri diagnostike autizmu

Lektorka školenia:

MUDr. Aneta Kubranská, PhD.

Certifikovaná školiteľka v ADOS-2 metóde (certifikát získala na Great Ormond Street Hospital for Children)

(doplnený text o odbornej praxi)

Účel školenia:

 

  • oboznámenie sa s materiálmi ADOS-2
  • podrobný popis administrácie aktivít v 5 moduloch pre všetky vekové kategórie (od 12. mesiaca života)
  • rozbor videí ADOS-2 vyšetrenia vo všetkých 5. moduloch
  • podrobný popis a nácvik kódovania správania dieťaťa/dospelého vo všetkých 5. moduloch
  • bohatá diskusia všetkých účastníkov kurzu o aspektoch správania dieťaťa/dospelého

Pre koho je kurz určený:

 

  • pre všetkých odborníkov zaujímajúcich sa o poruchy autistického spektra z ktorejkoľvek oblasti (psychiatri, psychológovia, logopédi, špeciálni pedagógovia…)

Náročnosť kurzu:

 

  • intenzívnych 24 hodín prednášok a diskusií
  • nácvik individuálneho kódovania pomocou post-course posudzovania videí a následnej individuálnej spätnej väzby každému účastníkovi osobitne

Termín kurzu: bude upresnený lektorkou školenia

Miesto konania kurzu: Gymnázium J. Matušku v Galante

Cena kurzu: 250€/osoba , v cene nie je zahrnuté stravovanie a ubytovanie

(pozn: v prípade zmeny vstupných nákladov, ako sú náklady na prenájom školiacej miestností a pod,

môže byť cena upravená)

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte: acva@acva.sk

On-line prihláška je dostupná: Záväzná prihláška na školenie ADOS-2