• 27. OKTóBRA 2022
  Zapojenie do výskumu

  Zapojenie do výskumu

  Drahý/á možný/á participant/ka! Úvodom danej výzvy sa chcem hlboko poďakovať za možnosť osloviť Vás takto sprostredkovane. Moje meno je Veronika Mattová a momentálne som študentkou Kognitívnej vedy, na Univerzite Komenského. Mojím primárnym záujmom sa stala Parasociálna interakcia, čo je vlastne individuálny jednosmerný vzťah osoby s obľúbenou knižnou/filmovou/seriálovou/hudobnou/speváckou postavou, v symbióze s aktívnou imagináciou jednotlivca, ktorý si daný vzťah pestuje

  • 29. SEPTEMBRA 2022
  Workshop Skríning a diagnostika Autizmu

  Workshop Skríning a diagnostika Autizmu

  Akademické centrum pre výskum autizmu, spolu s autorkami slovenskej adaptácie mobilnej aplikácie ASDetect si vás dovoľujú pozvať na workshop. Cieľom workshopu je ponúknuť odbornej verejnosti aktuálne informácie o Poruchách autistického spektra, predstaviť Štandardné operačné postupy (ŠOP) pre skríning, diagnostiku a manažment pacientov s PAS ako aj predstaviť slovenskú adaptáciu mobilnej aplikácie ASDetect. Miesto a čas: