• 12. FEBRUáRA 2017

    SPOLUPRÁCA s NÚDCH

    V roku 2013 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava podpísala zmluvu s Národným ústavom detských chorôb (t.č. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava) . Predmetnom zmluvy je poskytovanie autistickým pacientom, resp. ich rodičom, ktorý absolvujú diagnostiku v Akademickom centre výskumu autizmu kontakt na špecialistov z NÚDCH, v príslušnom medicínskom odbore. NÚDCH poskytne spätnú väzbu o diagnóze a liečbe detí, ktoré boli odporúčané na odborné

  • Rozhovorov v týždenníku TÉMA s RNDr. Klaudiou Kyselicovou

    Rozhovorov v týždenníku TÉMA s RNDr. Klaudiou Kyselicovou

    Ponúkame Vám ďalší zo zaujímavých rozhovorov, ktoré vychádzajú v týždenníku Téma.Tentokrát v týždenníku Téma uverejnený rozhovor s našou kolegyňou RNDr. Klaudiou Kyselicovou, PhD. Okrem iných zaujímavosti sa dozviete, či je možné určiť autizmus z telesných znakov a ako vyzerá dlaň človeka s PAS.Zdroj: týždenník TÉMA 25_2020