• 27. OKTóBRA 2022
  Zapojenie do výskumu

  Zapojenie do výskumu

  Drahý/á možný/á participant/ka! Úvodom danej výzvy sa chcem hlboko poďakovať za možnosť osloviť Vás takto sprostredkovane. Moje meno je Veronika Mattová a momentálne som študentkou Kognitívnej vedy, na Univerzite Komenského. Mojím primárnym záujmom sa stala Parasociálna interakcia, čo je vlastne individuálny jednosmerný vzťah osoby s obľúbenou knižnou/filmovou/seriálovou/hudobnou/speváckou postavou, v symbióze s aktívnou imagináciou jednotlivca, ktorý si daný vzťah pestuje

  • 29. SEPTEMBRA 2022
  Workshop Skríning a diagnostika Autizmu

  Workshop Skríning a diagnostika Autizmu

  Akademické centrum pre výskum autizmu, spolu s autorkami slovenskej adaptácie mobilnej aplikácie ASDetect si vás dovoľujú pozvať na workshop. Cieľom workshopu je ponúknuť odbornej verejnosti aktuálne informácie o Poruchách autistického spektra, predstaviť Štandardné operačné postupy (ŠOP) pre skríning, diagnostiku a manažment pacientov s PAS ako aj predstaviť slovenskú adaptáciu mobilnej aplikácie ASDetect. Miesto a čas:

  • 28. SEPTEMBRA 2022
  Európska NOC VÝSKUMNÍKOV 2022

  Európska NOC VÝSKUMNÍKOV 2022

  Je IN vedieť o výskume AUTizmu Po troch rokoch máte opäť možnosť spoznať našu prácu! Náš tím sa autizmu venuje z mnohých hľadísk. Vie sa, že ľudia s autizmom mávajú problémový spánok, preto sa snažíme zistiť prečo je to tak. Autizmus sa spája aj s rôznymi ťažkosťami gastrointestinálneho traktu, ktoré skúmame, rovnako ako aj črevnú

  • 8. SEPTEMBRA 2022
  WORKSHOP certifikovanej ABA lektorky, Mgr. Zuzany Hollej, BCBA,                            AKO UČIŤ SVOJE DIEŤA                                                                           (v termíne 1. a 2. októbra 2022)

  WORKSHOP certifikovanej ABA lektorky, Mgr. Zuzany Hollej, BCBA, AKO UČIŤ SVOJE DIEŤA (v termíne 1. a 2. októbra 2022)

  Radi zdieľame informáciu pre rodičov detí s PAS o možnosti absolvovať WORHSHOP certifikovanej ABA lektorky, Mgr. Zuzany Hollej, BCBA. Témou workshopu je AKO UČIŤ SVOJE DIEŤA. Dátum konania: víkend, 1. a 2. októbra 2022. Miesto konania: Bratislava, Zochova ul. 6-8 viac informácii nájdete v priloženom dokumente. V prípade záujmu prosím kontaktovať pani Mgr. Zuzanu Hollú

  • 30. AUGUSTA 2022
  POZVÁNKA NA PANELOVÚ DISKUSIU – PODUJATIE „EVBRES – Evidence-Based Research“

  POZVÁNKA NA PANELOVÚ DISKUSIU – PODUJATIE „EVBRES – Evidence-Based Research“

  V mene organizátora podujatia EVBRES – Evidence-Based Research https://www.fmed.uniba.sk/index.php?id=27168 by sme Vás, milí rodičia a priatelia, radi pozvali na prednášky a panelovú diskusiu na tému: „The incorporation of end users’ perspectives when planning new clinical studies. How to overcome the many challenges and barriers by using an evidence-based research approach”, ktorá sa uskutoční 14.9.2022 v

  • 29. MARCA 2022
  Časopriestor – Spacetime

  Časopriestor – Spacetime

  Autism is a neurodevelopmental disorder that is believed to have been the result of several etiological factors affecting the development of the central nervous system in critical periods oflife. The consequences are disorders of sensory perception, disruption of social interaction with abnormalities in social communication, along with stereotypical, repetitive behavior and limitedinterests. Autism represents the

  • 25. MARCA 2022
  ACVA partner projektu “Mobilná aplikácia na včasné zachytenie detí s  autizmom pre marginalizované skupiny”

  ACVA partner projektu “Mobilná aplikácia na včasné zachytenie detí s  autizmom pre marginalizované skupiny”

  V tomto projekte je hlavnou úlohou ACVA: ASDetect – slovenská verzia mobilnej aplikácie na včasný záchyt deti s autizmom v marginalizovaných komunitách Zabezpečenie odborného dohľadu nad slovenskou verziou aplikácie ASDetect pre marginalizované skupiny a jej overenie pre použitie na Slovensku. Odborná podpora a konzultácie v priebehu projektu. Zabezpečenie šírenia aplikácie medzi cieľové skupiny. Podrobnejšie informácie

  • 23. MARCA 2022
  NOVÁ KNIHA: AUTIZMUS od A po S

  NOVÁ KNIHA: AUTIZMUS od A po S

  Milí rodičia a priatelia, s radosťou Vám predstavujeme našu novú knihu AUTIZMUS od A po S, ktorá oficiálne uzrie svetlo sveta 2.apríla 2022 pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme, vzchádza vo vydavateľstve IKAR Počas pandémie sa podarilo dať dokopy skvelý tím autorov s dlhoročnými skúsenosťami v problematike. Tvorí ho vyše dvadsať renomovaných odborníkov, editorkou