• 20. OKTóBRA 2022
  Večer Fyziologického ústavu LF UK a Akademického centra výskumu autizmu

  Večer Fyziologického ústavu LF UK a Akademického centra výskumu autizmu

  Spolok slovenských lekárov v Bratislave organizuje v pondelok 24.10.2022 o 17:00 hod odbornú prednášku pre lekárov z rôznych lekárskych odborných špecializácií. Budete mať možnosť vypočuť si príspevky našich kolegov na témy: Etiopatogenéza porúch autistického spektra (prof. MUDr. D. Ostatníková, PhD.) Poruchy autistického spektra v svetle nových štandardných postupov (Mgr. H. Celušáková, PhD.) Výskum črevnej mikrobioty

  • 19. OKTóBRA 2022
  The 13th International Autism-Europe Congress

  The 13th International Autism-Europe Congress

  The 13th International Autism-Europe Congress Kolegovia z nášho ACVA tímu sa v prvom októbrovom týždni aktívne zúčastnili medzinárodnej konferencie v Krakove. Vďaka účasti na konferencii si rozšírili svoje vedomosti z iných oblastí výskumu autizmu a mali možnosť konzultovať svoje poznatky a kazuistiky s odborníkmi z iných krajín.

  • 29. SEPTEMBRA 2022
  Workshop Skríning a diagnostika Autizmu

  Workshop Skríning a diagnostika Autizmu

  Akademické centrum pre výskum autizmu, spolu s autorkami slovenskej adaptácie mobilnej aplikácie ASDetect si vás dovoľujú pozvať na workshop. Cieľom workshopu je ponúknuť odbornej verejnosti aktuálne informácie o Poruchách autistického spektra, predstaviť Štandardné operačné postupy (ŠOP) pre skríning, diagnostiku a manažment pacientov s PAS ako aj predstaviť slovenskú adaptáciu mobilnej aplikácie ASDetect. Miesto a čas:

  • 30. MARCA 2021

  Konferencia KOMPAS do života autizmu II

  V septembri 2021 sa naši kolegovia zúčastnili odbornej konferencie organizovanej Nadáciou Filantropia, pod záštitou Bratislavského samsosprávneho kraja.