Spolok slovenských lekárov v Bratislave organizuje v pondelok 24.10.2022 o 17:00 hod odbornú prednášku pre lekárov z rôznych lekárskych odborných špecializácií.

Budete mať možnosť vypočuť si príspevky našich kolegov na témy:

Etiopatogenéza porúch autistického spektra (prof. MUDr. D. Ostatníková, PhD.)

Poruchy autistického spektra v svetle nových štandardných postupov (Mgr. H. Celušáková, PhD.)

Výskum črevnej mikrobioty – základ personalizovanej liečby u ľudí s poruchami autistického spektra. (doc. MUDr. K. Babinsnká, PhD. MSc, doc. MUDr. Aleksandra Tomová, PhD.)

Vstup voľný.

Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie pridelila 2 kredity za účasť na odbornom večeri Spolku slovenských lekárov.

http://www.sslba.sk/program/?fbclid=IwAR1I68BXcVED9PZo9_PDlERmXCxGharmil7yfRhmXUztvz8WvYEec7utdek