• 22. FEBRUáRA 2023
  KONFERENCIA VÝZNAM VČASNEJ DIAGNOSTIKY A INTERVENCIÍ U DETÍ S PODOZRENÍM NA AUTIZMUS

  KONFERENCIA VÝZNAM VČASNEJ DIAGNOSTIKY A INTERVENCIÍ U DETÍ S PODOZRENÍM NA AUTIZMUS

  Sme vďační za pozvanie a možnosti aktívne prispieť ku programu konferencie Význam včasnej diagnostiky a intervencií u detí s podozrením na PAS, ktorá sa konala v piatok v Poprade. Vďaka perfektnej príprave a organizácii celého tímu Autisti Prešov, bol program konferencie zostavený z vynikajúcich príspevkov, ktoré boli odprezentované odborníkmi zo Slovenska ako aj zahraničia. Práve
  • 20. OKTóBRA 2022
  Večer Fyziologického ústavu LF UK a Akademického centra výskumu autizmu

  Večer Fyziologického ústavu LF UK a Akademického centra výskumu autizmu

  Spolok slovenských lekárov v Bratislave organizuje v pondelok 24.10.2022 o 17:00 hod odbornú prednášku pre lekárov z rôznych lekárskych odborných špecializácií. Budete mať možnosť vypočuť si príspevky našich kolegov na témy: Etiopatogenéza porúch autistického spektra (prof. MUDr. D. Ostatníková, PhD.) Poruchy autistického spektra v svetle nových štandardných postupov (Mgr. H. Celušáková, PhD.) Výskum črevnej mikrobioty

  • 19. OKTóBRA 2022
  The 13th International Autism-Europe Congress

  The 13th International Autism-Europe Congress

  The 13th International Autism-Europe Congress Kolegovia z nášho ACVA tímu sa v prvom októbrovom týždni aktívne zúčastnili medzinárodnej konferencie v Krakove. Vďaka účasti na konferencii si rozšírili svoje vedomosti z iných oblastí výskumu autizmu a mali možnosť konzultovať svoje poznatky a kazuistiky s odborníkmi z iných krajín.

  • 30. MARCA 2021

  Konferencia KOMPAS do života autizmu II

  V septembri 2021 sa naši kolegovia zúčastnili odbornej konferencie organizovanej Nadáciou Filantropia, pod záštitou Bratislavského samsosprávneho kraja.