Sme vďační za pozvanie a možnosti aktívne prispieť ku programu konferencie Význam včasnej diagnostiky a intervencií u detí s podozrením na PAS, ktorá sa konala v piatok v Poprade.

Vďaka perfektnej príprave a organizácii celého tímu Autisti Prešov, bol program konferencie zostavený z vynikajúcich príspevkov, ktoré boli odprezentované odborníkmi zo Slovenska ako aj zahraničia.

Práve vďaka takýmto stretnutiam odborníkov existuje nádej, energia a vôľa posúvať veci dopredu a hľadať spoločné riešenia problémov, ktorým čelia rodiny detí s PAS, ako aj dospelí s touto diagnózou.

Tím ACVA zastúpili naše dve kolegynky, klinická psychologička, Mgr. Hana Celušáková, PhD. a pani doktorka MUDr. Silvia Hnilicová, PhD. za čo im ĎAKUJEME!