V dňoch 8. – 10. júna 2023 sa naši kolegovia z tímu ACVA zúčastnili IX. konferencia o biologickej psychiatrii v Tatranskej Lomnici.

Kolegynka, MUDr. Petra Keményová, PhD. sa prezentovala tému Poruchy spánku u detí s poruchami autistického spektra a ich vzťahov s biologickými markermi a behaviorálnymi ukazovateľmi.

Pani docentka, MUDr. Katarína Babinská, PhD. vystúpila s prednáškou na tému Autizmus – hrá úlohu os črevo-mozog?