• 12. JúNA 2023
  IX. Konferencia o biologickej psychiatrii

  IX. Konferencia o biologickej psychiatrii

  V dňoch 8. – 10. júna 2023 sa naši kolegovia z tímu ACVA zúčastnili IX. konferencia o biologickej psychiatrii v Tatranskej Lomnici. Kolegynka, MUDr. Petra Keményová, PhD. sa prezentovala tému Poruchy spánku u detí s poruchami autistického spektra a ich vzťahov s biologickými markermi a behaviorálnymi ukazovateľmi. Pani docentka, MUDr. Katarína Babinská, PhD. vystúpila s

  • 5. JúNA 2023
  Zahraničná stáž v Akademickom centre výskumu autizmu

  Zahraničná stáž v Akademickom centre výskumu autizmu

  V týždni od 22. mája 2023 sme privítali v ACVA kolegov z Pedagogicko-psychologickej poradne – Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje. Kolegom z Českej republiky sa venoval tím psychológov a vedcov. Pani prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. privítala hostí a spolu s klinickou psychologičkou Mgr. Hanou Celušákovou, PhD. pripravili vstupnú prednáška o našom centre, jeho fungovaní

  • 19. MáJA 2023
  Neviditeľná veda za odtlačkami prstov

  Neviditeľná veda za odtlačkami prstov

  Odtlačok prstov ako biomarker? Pri skúmaní psychických ochorení a porúch neurovývinu je už po dlhé roky snaha zaviesť rutinnú analýzu odtlačkov prstov a využiť ich ako tzv. biomarker – biologický znak charakteristický pre určité ochorenie/poruchu. Snáď najpočetnejšie v tejto oblasti sú štúdie odtlačkov prstov u pacientov so schizofréniou, ktoré boli realizované aj na slovenskej populácii,

  • 19. MáJA 2023
  Autizmus: od poznania k prijatiu

  Autizmus: od poznania k prijatiu

  Veľmi radi zdieľame nový článok/rozhovor s našou pani prof. MUDr. Danielou Ostatníkovou, PhD., uverejnený na stránke Aktuality.sk, v rubrike Veda, výskum – naša šanca. Autizmus – od poznania k prijatiu