• 26. JúNA 2020
  Rozhovor v týždenníku TÉMA s RNDr. Klaudiou Kyselicovou

  Rozhovor v týždenníku TÉMA s RNDr. Klaudiou Kyselicovou

  Ponúkame Vám ďalší zo zaujímavých rozhovorov, ktoré vychádzajú v týždenníku Téma.Tentokrát v týždenníku Téma uverejnený rozhovor s našou kolegyňou RNDr. Klaudiou Kyselicovou, PhD. Okrem iných zaujímavosti sa dozviete, či je možné určiť autizmus z telesných znakov a ako vyzerá dlaň človeka s PAS.Zdroj: týždenník TÉMA 25_2020  
  • 7. FEBRUáRA 2020
  Rozhovor s B. Lackom (Aspergerov syndróm)

  Rozhovor s B. Lackom (Aspergerov syndróm)

  Ponúkame Vám rozhovor s Braňom Lackom a jeho pohľad na život s diagnózou aspergerov syndróm. Zdroj: týždenník TÉMA 5_2020  
  • 10. JANUáRA 2020
  Rozhovor v týždenníku TÉMA s profesorkou MUDr. Danielou Ostatníkovou, PhD, „Nie všetci sú géniovia“

  Rozhovor v týždenníku TÉMA s profesorkou MUDr. Danielou Ostatníkovou, PhD, „Nie všetci sú géniovia“

  V rozhovore nájdete informácie o včasnej diagnostika detí s autizmom, o Akademickom centre výskumu autizmu, ako aj mnohé ďalšie odpovede na otázky, ktoré sa dotýkajú autizmu. Zdroj týždenník TÉMA 22_ 2019  
  • 12. FEBRUáRA 2017

  SPOLUPRÁCA s NÚDCH

  V roku 2013 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava podpísala zmluvu s Národným ústavom detských chorôb (t.č. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava) . Predmetnom zmluvy je poskytovanie autistickým pacientom, resp. ich rodičom, ktorý absolvujú diagnostiku v Akademickom centre výskumu autizmu kontakt na špecialistov z NÚDCH, v príslušnom medicínskom odbore. NÚDCH poskytne spätnú väzbu o diagnóze a liečbe detí, ktoré boli odporúčané na odborné