Odtlačok prstov ako biomarker?

Pri skúmaní psychických ochorení a porúch neurovývinu je už po dlhé roky snaha zaviesť rutinnú analýzu odtlačkov prstov a využiť ich ako tzv. biomarker – biologický znak charakteristický pre určité ochorenie/poruchu.

Snáď najpočetnejšie v tejto oblasti sú štúdie odtlačkov prstov u pacientov so schizofréniou, ktoré boli realizované aj na slovenskej populácii, a tiež výskum odtlačkov chlapcov s poruchou autistického spektra.

Viac info v článku od našej kolegynky RNDr. Klaudie Kyselicovej, PhD : Neviditeľná veda za odtlačkami prstov