Ing. Jana Paulusová

Náš tím laborantiek sa stará o príjem biologických vzoriek, ich spracovanie, uskladnenie a evidenciu. Janka Paulusová, ktorá vyštudovala analytickú chémiu, je súčasťou ACVA od roku 2020.