RNDr. Jaroslava Babková, PhD, pôsobí ako odborná asistentka na Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Absolvovala štúdium genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK. V roku 2014 ukončila doktorandské štúdium na Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty UK v odbore Normálna a patologická fyziológia. Absolvovala zahraničné pobyty vo Veľkej Británii aj USA. Venuje sa štúdiu vplyvu pohlavných hormónov na správanie a kognitívne funkcie. Spolupracuje tiež na projektoch zameraných na odhaľovanie etiológie autizmu. Spolu s kolegami je držiteľkou IgNobelovej ceny za Medicínu (2015) udelenú za výskum dôsledkov intenzívneho bozkávania.