M Á M E 1 0 R O K O V 🥰🥳🎂🎉💙 áno, práve dnes je ten deň, kedy pred 10 rokmi Senát Lekárska fakulta Univerzity Komenského schválil vznik Akademického centra výskumu autizmu na pôde Fyziologického ústavu LF UK.

Ď A K U J E M E Vám všetkým 💙🙏💙 , ktorí ste a boli neoddeliteľnou súčasťou ACVA tímu, či už v rámci diagnostického tímu, vedecko-výskumného tímu, Vám, ktorí nás podporujete, pomáhate nám a spolupracujete s nami.

V neposlednom rade ste to Vy, rodičia a rodiny detí s autizmom, ktorí ste hnacím motorom nášho centra. Autizmus je výzva pre nás všetkých!

Na záver dovoľte citovať slová našej pani profesorky Daniely Ostatníkovej: „Tvoríme spolu ľudskú komunitu a v jej diverzite a odlišnostiach je naša sila a aj budúcnosť. Máme ako spoločnosť ešte veľa podlžností voči ľuďom s autizmom, podľa mňa by sme sa mali viac vzdelávať, aby sme ich mohli lepšie pochopiť. Prijať ich ako rodičia, učitelia, lekári, viem už, že to je najťažšie. Nesnažme sa silou-mocou prispôsobiť ich nášmu svetu, snažme sa aj prispôsobiť svoje videnie ich svetu a niekde na polceste prídeme obaja k obohateniu.“ 💙

autor foto Marta Foldesova