RNDr. Silvia Lakatošová, PhD.

Študovala na Prírodovedeckej fakulte UK odbor molekulárna biológia, doktorandské štúdium absolvovala na Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty UK pod vedením prof. Ostatníkovej, zameriava sa na výskum biologického podkladu porúch autistického spektra. Absolvovala zahraničné stáže v autistickom výskumnom centre prof. Simona Barona Cohena (Cambridge, Anglicko) a v laboratóriu Dr. Ana Maria Castejon, Nova Southeastern University (Ford Lauderdale, Florida), kde sa podieľala na výskumných projektoch PAS.