Milí rodičia, priatelia, kolegovia a spolupracovníci ACVA,

práve dnes, 2. apríla, si pripomíname Svetový deň povedomia o autizme, ktorý sa odhadom týka  až jedného percenta populácie.

„Ide o ochorenie, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje vývin jedinca. Nejde pritom iba o oblasť sociálnej komunikácie či interakcie, ale aj o adaptívne správanie, kognitívne a jazykové schopnosti, fungovanie v skupine rovesníkov alebo v rodine a vplýva na všetky dôležité aspekty života,“ vysvetľuje prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., členka vedenia Akademického centra výskumu autizmu,

Aj napriek množstvám výskumom momentálne nie je známy biomarker autizmu, preto je stanovenie tejto diagnózy založené na objektívnom pozorovaní dieťaťa a na starostlivom zhodnotení anamnézy. Na to slúžia práve diagnostické a intervenčné centrá.  Naše centrum, ktoré sa výskumom autizmu zaoberá už od roku 2007, zabezpečuje zapojenie sa Slovenska do celosvetového výskumu skúmania etiológie autizmu a hľadania diagnostických markerov.

SME VĎAČNÍ všetkým našim KOLEGOM (lekárom, psychológom, genetikom, atropológom, vedcom, laborantkám, ako aj ďalšiemu podpornému tímu nášho centra),  ktorí boli a sú súčasťou ACVA a ich spoločným cieľom je pomôcť rodinám detí s diagnózou PAS.

Veľká VĎAKA patrí aj Vám RODIČOM, ktorí prichádzate do nášho centra za účelom absolvovania diagnostiky Vášho dieťaťa a súhlasíte s odovzdaním biologických vzoriek a tým nám nesmierne pomáhate pri napĺňaní našich výskumných úloh.  

Našou misiou je integrovať diagnostické, terapeutické, výskumné a edukačné aktivity zamerané na poruchy autistického spektra do spolupracujúcej siete odborných pracovísk a vďaka Vám všetkým, ktorí STE V TOM SPOLU S NAMI, je táto cesta o čosi jednoduchšia.

Tím Akademického centra výskumu autizmu