Ing. Katarína Gronová

V roku 2002 ukončila štúdium na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Už počas štúdia pracovala na pozícii marketingového špecialistu  vo finančnej skupine ČSOB, oblasť leasingu. Od roku 2013 je mamou dieťaťa so špeciálnymi potrebami. Z oblasti marketingu a financií sa je profesionálne zameranie presmerovalo na pomoc rodičom detí so zriedkavým multisystémovým ochorením Tuberózna skleróza (TSC) v rámci Asociácie Tuberóznej sklérozy Slovensko.  Od roku 2019 pracuje na pozícii koordinátora Akademického centra výskumu autizmu. V našom centre je osobou prvého kontaktu.