Dopad pandémie COVID-19 na duševné zdravie slovenských rodín s deťmi s poruchou autistického spektra a rodín s typicky sa vyvíjajúcimi deťmi

Cieľom výskumu bolo dlhodobo sledovať zmeny v duševnom zdraví rodín s deťmi s poruchou autistického spektra (PAS) ako aj rodín s neurotypickými deťmi, v priebehu prvej až tretej vlny pandémie COVID-19 na Slovensku. Zamerali sme sa na prevalenciu depresie, úzkosti, stresu, hnevu a najvýznamnejšie stresory u rodičov a na problémové správanie a spánkové problémy ich detí, resp. u detí s PAS aj dostupnosť terapií. Overili sme predpoklad, že duševné zdravie rodičov ako aj ich detí bolo zasiahnuté pandémiou, avšak rodiny s deťmi s PAS boli zasiahnuté závažnejšie, hlavne počas druhej vlny.

Polónyiová, K., Belica, I., Celušáková, H., Janšáková, K., Kopčíková, M., Szapuová, Ž., Ostatníková, D.: Comparing the impact of the first and second wave of COVID-19 lockdown on Slovak families with typically developing children and children with autism spectrum disorder. Autism. October 2021. doi:10.1177/13623613211051480

Polónyiová, K., Rašková, B., Ostatníková, D. Changes in Mental Health during Three Waves of the COVID-19 Pandemic in Slovakia: Neurotypical Children versus Children with Autism Spectrum Disorder and Their Parents. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 11849. https://doi.org/10.3390/ijerph191911849