Jana Méryová

Náš tím laborantiek sa stará o príjem biologických vzoriek, ich spracovanie, uskladnenie a evidenciu. Janka Méryová je súčasťou ACVA už od jej založenia.