MUDr. Mária Vidošovičová

Je absolventkou Lekárskej fakulty v Bratislave. Do roku 2006 pôsobila na pediatrickej ambulancii v Domove sociálnych služieb na Dúbravskej ceste v Bratislave, so zameraním na prácu s telesne a mentálne postihnutými deťmi. Pedagogickou pracovníčkou na Fyziologickom ústave LF UK je od roku 2009. V Akademickom centre výskumu autizmu LFUK je súčasťou diagnostického tímu od jeho vzniku.  Cieľom jej výskumu je hľadanie vhodných biomarkerov, ktoré by uľahčovali a urýchľovali diagnostiku detí v ranom veku