Mgr. Katarína Janšáková, PhD.

Molekulárna biologička, samostatná vedecká pracovníčka

V roku 2013 ukončila štúdium v odbore Molekulárna biológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium absolvovala na Ústave molekulárnej biomedicíny so zameraním na slinu a oxidačný stres v zápalových chorobách. Počas svojho doktorandského štúdia absolvovala ročnú stáž na Dental Institute, King’s College v Londýne, kde spolupracovala s  tímom špecializovaným na výskum sliny. Po ukončení štúdia v roku 2017 sa začlenila do tímu Fyziologického ústavu ako vedecká pracovníčka. V rámci Akademického centra výskumu autizmu sa venuje viacerým projektom spojených s poruchami autistického spektra, najmä však analýze hormónov, dráhe ich tvorby, tzv. steroidogenéze a faktorom, ktoré túto tvorbu ovplyvňujú.