Mgr. Ivan Belica, PhD.

Psychológ

Ukončil štúdium psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave. Absolvoval doktorandské štúdium na Fyziologickom ústave LF UK v odbore normálna a patologická fyziológia na tému “Adaptívne správanie pri autizme a jeho biologické koreláty” pod vedením doc. MUDr. Kataríny Babinskej, PhD., MSc. Ako súčasť ACVA tímu spolupracuje na diagnostike a výskumu autizmu. Zároveň pôsobí ako výskumný pracovník na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave.