Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD

Po absolvovaní štúdia všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pracovala ako sekundárna lekárka na internom oddelení nemocnice Kramáre. Postgraduálne vzdelávanie ukončila na LFUK, kde je v súčasnosti profesorkou normálnej a patologickej fyziológie a garantkou doktorandského študijného programu „lekárske neurovedy“. Je zakladateľkou vedeckej školy, ktorá skúma vplyv pohlavných steroidov na kognitívne funkcie a účasť hormónov v etiológii autizmu. Absolvovala viacero pobytov na zahraničných univerzitách, vďaka Fulbrightovej nadácii študijný pobyt na University of Michigan (2004), vďaka Templetonovmu štipendiu študijný pobyt na University of Iowa (2008). Pôsobila ako hosťujúca profesorka na Nova Southeastern University, Florida. Iniciovala spoluprácu s prof. Baronom-Cohenom v Autism Reserach Centre na University of Cambridge, ktorú rozvinuli jej študenti. Je zakladateľkou a ACVA.