• 27. OKTóBRA 2022
  • 0
  Zapojenie do výskumu

  Zapojenie do výskumu

  Drahý/á možný/á participant/ka! Úvodom danej výzvy sa chcem hlboko poďakovať za možnosť osloviť Vás takto sprostredkovane. Moje meno je Veronika Mattová a momentálne som študentkou Kognitívnej vedy, na Univerzite Komenského. Mojím primárnym záujmom sa stala Parasociálna interakcia, čo je vlastne individuálny jednosmerný vzťah osoby s obľúbenou knižnou/filmovou/seriálovou/hudobnou/speváckou postavou, v symbióze s aktívnou imagináciou jednotlivca, ktorý si daný vzťah pestuje

  Viac
  • 1. APRíLA 2021
  • 0
  ZALOŽENIE ACVA (október 2013)

  ZALOŽENIE ACVA (október 2013)

  Založenie centra bolo našim cieľom od roku 2006, kedy sa na Fyziologickom ústave vytvorila skupina ľudí, ktorých oslovila téma autizmu. Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 2. apríl za Svetový deň povedomia o autizme, avšak povedomie o autizme v tom čase na Slovensku nebolo takmer žiadne. Detí s touto poruchou pribúdalo, a preto sme sa rozhodli spojiť sa s odborníkmi na univerzite v Cambridge ajViac
  • 29. SEPTEMBRA 2022
  • 0
  Workshop Skríning a diagnostika Autizmu

  Workshop Skríning a diagnostika Autizmu

  Akademické centrum pre výskum autizmu, spolu s autorkami slovenskej adaptácie mobilnej aplikácie ASDetect si vás dovoľujú pozvať na workshop. Cieľom workshopu je ponúknuť odbornej verejnosti aktuálne informácie o Poruchách autistického spektra, predstaviť Štandardné operačné postupy (ŠOP) pre skríning, diagnostiku a manažment pacientov s PAS ako aj predstaviť slovenskú adaptáciu mobilnej aplikácie ASDetect. Miesto a čas:

  Viac
  • 8. SEPTEMBRA 2022
  • 0
  WORKSHOP certifikovanej ABA lektorky, Mgr. Zuzany Hollej, BCBA,                            AKO UČIŤ SVOJE DIEŤA                                                                           (v termíne 1. a 2. októbra 2022)

  WORKSHOP certifikovanej ABA lektorky, Mgr. Zuzany Hollej, BCBA, AKO UČIŤ SVOJE DIEŤA (v termíne 1. a 2. októbra 2022)

  Radi zdieľame informáciu pre rodičov detí s PAS o možnosti absolvovať WORHSHOP certifikovanej ABA lektorky, Mgr. Zuzany Hollej, BCBA. Témou workshopu je AKO UČIŤ SVOJE DIEŤA. Dátum konania: víkend, 1. a 2. októbra 2022. Miesto konania: Bratislava, Zochova ul. 6-8 viac informácii nájdete v priloženom dokumente. V prípade záujmu prosím kontaktovať pani Mgr. Zuzanu Hollú

  Viac

Photostream