• 1. APRíLA 2021
  • 0
  ZALOŽENIE ACVA (október 2013)

  ZALOŽENIE ACVA (október 2013)

  Založenie centra bolo našim cieľom od roku 2006, kedy sa na Fyziologickom ústave vytvorila skupina ľudí, ktorých oslovila téma autizmu. Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 2. apríl za Svetový deň povedomia o autizme, avšak povedomie o autizme v tom čase na Slovensku nebolo takmer žiadne. Detí s touto poruchou pribúdalo, a preto sme sa rozhodli spojiť sa s odborníkmi na univerzite v Cambridge ajViac
  • 29. SEPTEMBRA 2022
  • 0
  Workshop Skríning a diagnostika Autizmu

  Workshop Skríning a diagnostika Autizmu

  Akademické centrum pre výskum autizmu, spolu s autorkami slovenskej adaptácie mobilnej aplikácie ASDetect si vás dovoľujú pozvať na workshop. Cieľom workshopu je ponúknuť odbornej verejnosti aktuálne informácie o Poruchách autistického spektra, predstaviť Štandardné operačné postupy (ŠOP) pre skríning, diagnostiku a manažment pacientov s PAS ako aj predstaviť slovenskú adaptáciu mobilnej aplikácie ASDetect. Miesto a čas:

  Viac
  • 8. SEPTEMBRA 2022
  • 0
  WORKSHOP certifikovanej ABA lektorky, Mgr. Zuzany Hollej, BCBA,                            AKO UČIŤ SVOJE DIEŤA                                                                           (v termíne 1. a 2. októbra 2022)

  WORKSHOP certifikovanej ABA lektorky, Mgr. Zuzany Hollej, BCBA, AKO UČIŤ SVOJE DIEŤA (v termíne 1. a 2. októbra 2022)

  Radi zdieľame informáciu pre rodičov detí s PAS o možnosti absolvovať WORHSHOP certifikovanej ABA lektorky, Mgr. Zuzany Hollej, BCBA. Témou workshopu je AKO UČIŤ SVOJE DIEŤA. Dátum konania: víkend, 1. a 2. októbra 2022. Miesto konania: Bratislava, Zochova ul. 6-8 viac informácii nájdete v priloženom dokumente. V prípade záujmu prosím kontaktovať pani Mgr. Zuzanu Hollú

  Viac
  • 31. MARCA 2021
  • 0
  WORKSHOP „Využitie ABA (aplikovanej behaviorálnej analýzy) pri selektivite príjmu potravy“

  WORKSHOP „Využitie ABA (aplikovanej behaviorálnej analýzy) pri selektivite príjmu potravy“

  WORKSHOP „Využitie ABA (aplikovanej behaviorálnej analýzy) pri selektivite príjmu potravy“. V dňoch 22 až 25. októbra 2019 sa v Akademickom centre výskumu autizmu, Fyziologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) konal workshop s názvom „Využitie ABA (aplikovanej behaviorálnej analýzy) pri selektivite príjmu potravy“, s lektorkou Roseanne Lesack, Ph.D.; BCBA-D; ABPP, ktorá pôsobí ako riaditeľka UnicornViac

Photostream