• 1. APRíLA 2021
  ZALOŽENIE ACVA (október 2013)

  ZALOŽENIE ACVA (október 2013)

  Založenie centra bolo našim cieľom od roku 2006, kedy sa na Fyziologickom ústave vytvorila skupina ľudí, ktorých oslovila téma autizmu. Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 2. apríl za Svetový deň povedomia o autizme, avšak povedomie o autizme v tom čase na Slovensku nebolo takmer žiadne. Detí s touto poruchou pribúdalo, a preto sme sa rozhodli spojiť sa s odborníkmi na univerzite v Cambridge aj
  • 1. APRíLA 2021
  VÝJAZDOVÁ DIAGNOSTIKA V PREŠOVE A LEVOČI (2014)

  VÝJAZDOVÁ DIAGNOSTIKA V PREŠOVE A LEVOČI (2014)

  Na riešení výskumných projektov s nami spolupracovala aj Súkromná spojená škola a Francesco –regionálne autistické centrum v Prešove, ako aj Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna v Levoči.
  • 1. APRíLA 2021
  KLINICKÉ ŠKOLENIA V DIAGNOSTICKEJ ŠKÁLE ADOS-2 (2015)

  KLINICKÉ ŠKOLENIA V DIAGNOSTICKEJ ŠKÁLE ADOS-2 (2015)

  Od roku 2015 začíname organizovať klinické školenia diagnostickej škály ADOS pod vedením certifikovaných školiteľov MUDr. Anety Kubranskej, PhD . a Mgr. Gabriely Lakoštíkovej.
  • 1. APRíLA 2021
  SVETOVÝ DEŇ POVEDOMIA O AUTIZME (2015)

  SVETOVÝ DEŇ POVEDOMIA O AUTIZME (2015)

  2. apríl bol Organizáciou spojených národov vyhlásený za Svetový deň povedomia o autizme. Každoročne sa pri tejto príležitosti koná po celom svete množstvo osvetových projektov s cieľom zvýšiť povedomie o autizme a pomôcť autistom začleniť sa do spoločnosti a v ACVA sme neboli výnimkou.
  • 1. APRíLA 2021
  KONFERENCIA Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách (2015)

  KONFERENCIA Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách (2015)

  miesto konania Fakulta psychológie, Filozofická fakulta Trnavskej Univerzity Spoluorganizátorom konferencie bolo aj Akademické centrum výskumu autizmu. Príspevky na konferencii odprezentovali prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD.,MSC. MUDr. Silvia Hnilicová, PhD., MUDr. Anna Pivovarčiová
  • 1. APRíLA 2021
  KONFERENCIE USA (2018)

  KONFERENCIE USA (2018)

  Prezentácia výsledkov našich výskumov za veľkou mlákou. 12th Annual Autism Conference, Miami, FL, USA 10th Annual Congress on Biomarkers, Clinical Research and Therapeutics 2018, LA, CA, USA
  • 1. APRíLA 2021
  KONFERENCIA 12th Autism Europe International Congress, NICE 2019

  KONFERENCIA 12th Autism Europe International Congress, NICE 2019

  Účasť kolegov z tímu ACVA na medzinárodnej konferencií so zameraním na autizmus, kde mali možnosť prediskutovať mnohé otázky s kolegami zo zahraničia. Súčasťou konferencie bolo aj viacero workshopov so zameraním na intervenciu či priblíženie života jedincov s autizmom.
  • 31. MARCA 2021
  NOC VÝSKUMNÍKOV (2019)

  NOC VÝSKUMNÍKOV (2019)

  Prezentácia našej výskumnej práce na podujatí Noc výskumníkov s témou „Čo vieme o autizme?“ Verejnosti sme priblížili našu prácu v laboratóriu, ukázali sme im, na čo sa naše projekty zameriavajú a čo všetko skúmame. Deti sa mohli zapojiť do kvízu a vyskúšať si pipetovanie mikropipetami.