• 1. APRIL 2021
  ZALOŽENIE ACVA (október 2013)

  ZALOŽENIE ACVA (október 2013)

  Založenie centra bolo našim cieľom od roku 2006, kedy sa na Fyziologickom ústave vytvorila skupina ľudí, ktorých oslovila téma autizmu. Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 2. apríl za Svetový deň povedomia o autizme, avšak povedomie o autizme v tom čase na Slovensku nebolo takmer žiadne. Detí s touto poruchou pribúdalo, a preto sme sa rozhodli spojiť sa s odborníkmi na univerzite v Cambridge aj
  • 1. APRIL 2021
  VÝJAZDOVÁ DIAGNOSTIKA V PREŠOVE A LEVOČI (2014)

  VÝJAZDOVÁ DIAGNOSTIKA V PREŠOVE A LEVOČI (2014)

  Na riešení výskumných projektov s nami spolupracovala aj Súkromná spojená škola a Francesco –regionálne autistické centrum v Prešove, ako aj Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna v Levoči.
  • 1. APRIL 2021
  KLINICKÉ ŠKOLENIA V DIAGNOSTICKEJ ŠKÁLE ADOS-2 (2015)

  KLINICKÉ ŠKOLENIA V DIAGNOSTICKEJ ŠKÁLE ADOS-2 (2015)

  Od roku 2015 začíname organizovať klinické školenia diagnostickej škály ADOS pod vedením certifikovaných školiteľov MUDr. Anety Kubranskej, PhD . a Mgr. Gabriely Lakoštíkovej.
  • 1. APRIL 2021
  SVETOVÝ DEŇ POVEDOMIA O AUTIZME (2015)

  SVETOVÝ DEŇ POVEDOMIA O AUTIZME (2015)

  2. apríl bol Organizáciou spojených národov vyhlásený za Svetový deň povedomia o autizme. Každoročne sa pri tejto príležitosti koná po celom svete množstvo osvetových projektov s cieľom zvýšiť povedomie o autizme a pomôcť autistom začleniť sa do spoločnosti a v ACVA sme neboli výnimkou.