Založenie centra bolo našim cieľom od roku 2006, kedy sa na Fyziologickom ústave vytvorila skupina ľudí, ktorých oslovila téma autizmu.
Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 2. apríl za Svetový deň povedomia o autizme, avšak povedomie o autizme v tom čase na Slovensku nebolo takmer žiadne. Detí s touto poruchou pribúdalo, a preto sme sa rozhodli spojiť sa s odborníkmi na univerzite v Cambridge aj na Floride a zamerať sa na výskum etiológie autizmu v slovenskej populácii.
Založením Akademického centra výskumu autizmu sme prepojili výskumné aktivity so zavedením štandardnej diagnostiky a poradenstvom rodinám detí s poruchami autistického spektra. Cieľom bolo vytvoriť základ pre spoluprácu výskumu s klinickou starostlivosťou o deti s autizmom.
Na slávnostnom stretnutí k založeniu ACVA mali príhovor:
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium Univerzity Komenského prof. MUDr. Dušan Meško, PhD, ktorý predniesol príhovor.
Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského prof. MUDr. Peter, Labáš, CSc.
prof. F. Charles Mace, PhD, BCBA-D z Center for Psychological Studies na Nova Southeastern University, Florida, USA.