Below is an overview of diploma theses of students of the Institute of Physiology, Comenius University, focused on autism, registered since the academic year 2013/2014.

Téma diplomovej práce Akademický rok Diplomový vedúci Študent
Sex/Gender Differences in Autism Spectrum Disorders 2020/2021 Mgr. Gabriela Repiská, PhD. Jaskirat Kaur Aujla
Epigenetics of Autism Spectrum Disorders 2020/2021 Mgr. Gabriela Repiská, PhD. Georgia Sidiropoulou
Advances in Autism Research 2020/2021 Mgr. Gabriela Repiská, PhD. Johanna Lang
Nutritional and Gastrointestinal Challenges in Autism Spectrum Disorders 2020/2021 doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. Viktoria Glatz
Role of Sex Hormones in Autism Pathogenesis 2020/2021 RNDr. Silvia Lakatošová, PhD. Maria Loukia Anastasiadou
Genes Involved in Language Impairment in Children with Autism 2020/2021 RNDr. Silvia Lakatošová, PhD. Nikolaus Gabriel Schrader
Včasná diagnostika porúch autistického spektra 2020/2021 MUDr. Silvia Hnilicová, PhD. Denisa Masárová
Early Detection of Autism Spectrum Disorders 2020/2021 MUDr. Silvia Hnilicová, PhD. Konstantina Spyropoulou
Early ASD Diagnosis 2019/2020 MUDr. Silvia Hnilicová, PhD. Sebastian Mattuzzi
Melatonín a autizmus 2019/2020 MUDr. Rastislav Važan, PhD. Marko Horváth
Association of Hormones with Autism Spectrum Disorders 2019/2020 Mgr. Katarína Janšáková, PhD. Josephine Claire Mayer
Sport-related heart pathology 2019/2020 doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD. Moritz Steininger
Cardiovascular Diseases in Autism Spectrum Disorder 2018/2019 doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD. Miriam Celina Pigerl
Cardiovascular Diseases in Patients with Autism Spectrum Disorder and Down Syndrome 2018/2019 MUDr. Silvia Hnilicová, PhD. Sophie Vera Berger
Parameters of Erythrocytes in Autism Spectrum Disorder 2018/2019 doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD. Venetsana Trimi
Problémové správanie pri poruchách autistického spektra a jeho biologické koreláty 2018/2019 doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. Bc. Michaela Rozgoňová
Včasná intervencia, mozgová plasticita a prevencia porúch autistického spektra 2018/2019 prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. Rafael Ján Sepp
Dietary Patterns of Children with Autism Spectrum Disorders 2017/2018 doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. MUDr. Magdalena Teresa Zubowicz
Nutritional Interventions in Autism Spectrum Disorders 2017/2018 doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. MUDr. Peggy Awonlie Adamah
Growth and Development in Children with Autism Spectrum Disorders 2016/2017 RNDr. Klaudia Kyselicová, PhD. MUDr. Anna Maria Tsilivakou
Kognitívny deficit u detí s poruchou autistického spektra v porovnaní so zdravou populáciou 2015/2016 prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. MUDr. Mária Krnáčová
Odlišnosť prejavov autizmu v závislosti od pohlavia 2015/2016 MUDr. Aneta Kubranská, PhD. MUDr. Janette Stamova
Melatonín a poruchy spánku u detí s autizmom 2015/2016 MUDr. Aneta Kubranská, PhD. MUDr. Krisztína Szibillová
Aktivita autonómneho nervového systému pri poruchách autistického spektra 2015/2016 MUDr. Aneta Kubranská, PhD. MUDr. Barbora Štefková
Nutričný status a nutričné riziká u osôb s poruchami autistického spektra 2015/2016 doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. MUDr. Veronika Marciusová
What is the Role of Mitochondrial Dysfunction in Etiology of Autism Spectrum Disorders? 2015/2016 doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. MUDr. Andreas Alexakis
Poruchy autistického spektra a výživa 2015/2016 doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. MUDr. Anastázia Komarova
Skríning a včasná diagnostika porúch autistického spektra 2015/2016 MUDr. Silvia Hnilicová, PhD. MUDr. Alžbeta Púčaťová
Epidemiologické aspekty porúch autistického spektra 2015/2016 MUDr. Silvia Hnilicová, PhD. MUDr. Kitty Mikovicsová
Autizmus a epilepsia 2015/2016 MUDr. Silvia Hnilicová, PhD. MUDr. Marián Chavalčák
High Functioning Autism and It’s Specifics in Autism Spectrum Disorders 2015/2016 MUDr. Silvia Hnilicová, PhD. MUDr. Christina Tasiopoulou
Autism and Epilepsy 2015/2016 MUDr. Silvia Hnilicová, PhD. MUDr. Xavier Ramon Grimalt
Metódy používané v diagnostike porúch autistického spektra 2014/2015 MUDr. Aneta Kubranská, PhD. MUDr. Roman Gréser
Pohlavné hormóny v patogenéze autizmu 2014/2015 MUDr. Aneta Kubranská, PhD. MUDr. Anežka Chládeková
Komorbidity u pacientov s poruchami autistickeho spektra 2014/2015 MUDr. Aneta Kubranská, PhD. MUDr. Benedikta Bútorová
Autizmus a emócie 2014/2015 MUDr. Silvia Hnilicová, PhD. MUDr. Elizabeta Dobšovičová
Skríning autizmu u detí 2014/2015 MUDr. Silvia Hnilicová, PhD. MUDr. Gabriela Kaliňaková
Intenzívne behaviorálne intervencie u porúch autistického spektra 2014/2015 MUDr. Silvia Hnilicová, PhD. MUDr. Barbora Ascherová
Autizmus a mentálna anorexia 2014/2015 doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. MUDr. Jana Gibasová
Autism and Role of Vitamin D 2014/2015 doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. MUDr. Eleni Stylou
Komplementárne a alternatívne terapie u porúch autistického spektra 2014/2015 doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. MUDr. Zuzana Giblová
Gastrointestinal Problems in Autism 2014/2015 doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. MUDr. Eleni Sarantidou
Epidemiológia porúch autistického spektra 2014/2015 MUDr. Silvia Hnilicová, PhD. MUDr. Elena Perďochová
Skríningové metódy porúch autistického spektra 2014/2015 MUDr. Silvia Hnilicová, PhD. MUDr. Kitti Jakócsová
Genetic Aspects of Autism Spectrum Disorder 2014/2015 RNDr. Jaroslava Babková, PhD. MUDr. Tariq Nazam Hassan
Autizmus a spánok 2014/2015 MUDr. Silvia Hnilicová, PhD. MUDr. Denisa Malá
Connection of GI Symptoms and Fecal TNF Alpha Levels in Children with Autism 2013/2014 doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. MUDr. Ioannis Fragkiadakis
Poruchy spánku u detí s autizmom 2013/2014 prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. MUDr. Ján Garai
Fyzická aktivita u osôb s autizmom 2013/2014 doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. MUDr. Soňa Očipová

If you are interested in more information, contact us by e-mail: acva@acva.sk