ZALOŽENIE ACVA (október 2013)

Založenie centra bolo našim cieľom od roku 2006, kedy sa na Fyziologickom ústave vytvorila skupina ľudí, ktorých oslovila téma autizmu. Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 2. apríl za Svetový deň povedomia o autizme, avšak povedomie o autizme v tom čase na Slovensku nebolo takmer žiadne. Detí s touto poruchou pribúdalo, a preto sme sa rozhodli spojiť sa s odborníkmi na univerzite v Cambridge aj

VÝJAZDOVÁ DIAGNOSTIKA V PREŠOVE A LEVOČI (2014)

Na riešení výskumných projektov s nami spolupracovala aj Súkromná spojená škola a Francesco –regionálne autistické centrum v Prešove, ako aj Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna v Levoči.

KLINICKÉ ŠKOLENIA V DIAGNOSTICKEJ ŠKÁLE ADOS-2 (2015)

Od roku 2015 začíname organizovať klinické školenia diagnostickej škály ADOS pod vedením certifikovaných školiteľov MUDr. Anety Kubranskej, PhD . a Mgr. Gabriely Lakoštíkovej.

SVETOVÝ DEŇ POVEDOMIA O AUTIZME (2015)

2. apríl bol Organizáciou spojených národov vyhlásený za Svetový deň povedomia o autizme. Každoročne sa pri tejto príležitosti koná po celom svete množstvo osvetových projektov s cieľom zvýšiť povedomie o autizme a pomôcť autistom začleniť sa do spoločnosti a v ACVA sme neboli výnimkou.

KONFERENCIA Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách (2015)

miesto konania Fakulta psychológie, Filozofická fakulta Trnavskej Univerzity Spoluorganizátorom konferencie bolo aj Akademické centrum výskumu autizmu. Príspevky na konferencii odprezentovali prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD.,MSC. MUDr. Silvia Hnilicová, PhD., MUDr. Anna Pivovarčiová

KONFERENCIE USA (2018)

Prezentácia výsledkov našich výskumov za veľkou mlákou. 12th Annual Autism Conference, Miami, FL, USA 10th Annual Congress on Biomarkers, Clinical Research and Therapeutics 2018, LA, CA, USA

KONFERENCIA 12th Autism Europe International Congress, NICE 2019

Účasť kolegov z tímu ACVA na medzinárodnej konferencií so zameraním na autizmus, kde mali možnosť prediskutovať mnohé otázky s kolegami zo zahraničia. Súčasťou konferencie bolo aj viacero workshopov so zameraním na intervenciu či priblíženie života jedincov s autizmom.

NOC VÝSKUMNÍKOV (2019)

Prezentácia našej výskumnej práce na podujatí Noc výskumníkov s témou „Čo vieme o autizme?“ Verejnosti sme priblížili našu prácu v laboratóriu, ukázali sme im, na čo sa naše projekty zameriavajú a čo všetko skúmame. Deti sa mohli zapojiť do kvízu a vyskúšať si pipetovanie mikropipetami.

WORKSHOP „Využitie ABA (aplikovanej behaviorálnej analýzy) pri selektivite príjmu potravy“

WORKSHOP „Využitie ABA (aplikovanej behaviorálnej analýzy) pri selektivite príjmu potravy“. V dňoch 22 až 25. októbra 2019 sa v Akademickom centre výskumu autizmu, Fyziologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) konal workshop s názvom „Využitie ABA (aplikovanej behaviorálnej analýzy) pri selektivite príjmu potravy“, s lektorkou Roseanne Lesack, Ph.D.; BCBA-D; ABPP, ktorá pôsobí ako riaditeľka Unicorn