WORKSHOP „Využitie ABA (aplikovanej behaviorálnej analýzy) pri selektivite príjmu potravy“. V dňoch 22 až 25. októbra 2019 sa v Akademickom centre výskumu autizmu, Fyziologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) konal workshop s názvom „Využitie ABA (aplikovanej behaviorálnej analýzy) pri selektivite príjmu potravy“, s lektorkou Roseanne Lesack, Ph.D.; BCBA-D; ABPP, ktorá pôsobí ako riaditeľka Unicorn Children’s Foundation Clinic na Nova Southeastern University, Florida. Workshop prebiehal vo forme prednášok, praktických ukážok a konzultácii s prednášajúcou a zameriaval na intervencie pediatrických porúch príjmu potravy (úplné, alebo čiastočné odmietanie jedla, alebo celých potravinových skupín.