Na riešení výskumných projektov s nami spolupracovala aj Súkromná spojená škola a Francesco –regionálne autistické centrum v Prešove, ako aj Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna v Levoči.