miesto konania Fakulta psychológie, Filozofická fakulta Trnavskej Univerzity Spoluorganizátorom konferencie bolo aj Akademické centrum výskumu autizmu. Príspevky na konferencii odprezentovali prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD.,MSC. MUDr. Silvia Hnilicová, PhD., MUDr. Anna Pivovarčiová