Od roku 2015 začíname organizovať klinické školenia diagnostickej škály ADOS pod vedením certifikovaných školiteľov MUDr. Anety Kubranskej, PhD . a Mgr. Gabriely Lakoštíkovej.