Prítomnosť rodiča pri diagnostike dieťaťa.

Je samozrejmé, že počas diagnostiky ADOS (pozorovanie dieťaťa) je prítomný rodič alebo rodičia dieťaťa. Budete vopred poučení našim diagnostikom, aká je Vaša rola počas diagnostického procesu. V prípade starších detí (II.stupeň základnej školy) je vhodné, aby dieťa absolvovalo diagnostiku samo, len s diagnostikom/diagnostičkou.

More Articles