Aká je príčina autizmu?

Porucha autistického spektra je považovaná za multifaktorovú chorobu, pri vzniku ktorej veľkú úlohu zohrávajú genetické faktory spolu s faktormi životného prostredia. Environmentálne vplyvy (počas pre-, perinatálneho vývinu) spolu s genetickými faktormi vedú k etiopatogenéze PAS.

More Articles